Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena wartości insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-I) i białka wiążącego (IGFBP-3) w czasie leczenia podtrzymujacego remisję i po zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL)

Autor:
Maryna Krawczuk-Rybak, Anna Kitszel, Jacek Kaliszewski, Sławomir Wołczyński
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2003
Tom:
9
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
40
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
insulinopodobny czynnik wzrostu I, białko wiążące IGF-I, chemioterapia, wzrastanie, ostra białaczka limfoblastyczna
Czytaj

Wprowadzenie: Leczenie przeciwnowotworowe w wieku rozwojowym jest przyczyną wielu zaburzeń metabolicznych,których następstwem może być m.in. nieprawidłowe tempo wzrastania.Celem pracy była ocena wartości IGF-I i IGFBP-3 u dzieci po zakończeniu leczenia intensywnego ALL z uwzględnieniem wpływu wieku, masy ciała, wzrostu oraz stosowanych protokołów chemioterapii (w tym dawki metotreksatu i napromieniania oun).

Materiał i metody: Badaniami objęto 63 dzieci (w tym 43 chłopców) w wieku 10,95 ±4,73 roku, leczonych z powodu ALL zgodnie z protokołami BFM. W trakcie leczenia podtrzymującego remisję pozostawało 35 pacjentów, a 28 – całkowicie zakończyło leczenie. Napromienianie oun (12 Gy) przeprowadzono u 20 chorych.Dokonano oceny IGF-I i IGFBP-3 metodami radioimmunologicznymi. Uzyskane wyniki odniesiono dośrednich wartości wiekowych score (SDS).

Wyniki: 1. a) Wartoœci IGF-I u dzieci w I stadium pokwitania według Tannera(n=30) wynosiły 151,48±75,75 ng/mli były niższe w porównaniu do grupy pokwitaniowej (II-IV stadium wg Tannera) n=16 – 222,06±96,61 ng/mlp=0,000008; po okresie pokwitania (V stadium wg Tannera) wynosiły x=332,03±75,66 ng/ml. b) WartościIGFBP-3 były najwyższe po okresie pokwitania (3837,40±598,49 ng/ml); w okresie przedpokwitaniowymwynosiły 2899,68±656,57 ng/ml, natomiast w okresie pokwitania – 3593,14±598,49 ng/ml. 2. WartościIGF-I SDS były niższe od średnich wiekowych. 3. Wartości IGFBP-3 SDS nieznacznie przekraczały średniewartości wiekowe. 4. IGF-I SDS oraz IGFBP-3 SDS nie różniły się w zależności od: płci, wcześniejszego zastosowania radioterapii oun, dawki metotreksatu, a także między fazą leczenia podtrzymującego remisję a całkowitym zakończeniem leczenia 5. Wartości IGF-I i IGFBP-3 korelowały ze sobą oraz z indeksem masy ciała i wzrostem, a wartości IGF-I SDS oraz IGFBP-3 SDS nie zależały od wieku, radioterapii oun, BMI SDS oraz SDS wzrostu.

Wnioski: 1. Po zakończeniu leczenia ALL wartości IGF-I i IGFBP-3 zależą od stadium pokwitania płciowego, indeksu masy ciała, wzrostu. 2. IGF-I SDS są niższe, a wartości IGF BP-3 SDS – wyższe, niezależnie od płci, protokołu chemioterapii oraz napromieniania oun (12 Gy).