Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępy dziecięcej gastroenterologii

Autor:
Tadeusz Zalewski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
1
Strona początkowa:
9
Strona końcowa:
11
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Postępy dziecięcej gastroenterologii
Czytaj

W pracy omówiono najistotniejsze postępy, jakie poczyniła gastroenterologia dziecięca w ostatnim 5-leciu.