Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Doświadczalna alergia pokarmowa. Zmiany odczynowości skóry i oskrzeli na b-laktoglobulinę mleka krowiego po uczulaniu pozajelitowym i pokarmowym świnek morskich

Autor:
Michał Kurek
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
19
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
świnki morskie, mleko krowie, uczulanie pozajelitowe i pokarmowe, alergiczne odczyny skóry, obturacja oskrzeli
Czytaj

?winki morskie uczulają się i reagują anafilaktycznie, pijąc krowie mleko. Nasilenie uzyskanej w ten sposób nadwrażliwości skóry i oskrzeli zależy od drogi i sposobu uczulania. Wykorzystując techniki testu śród-skórnego i pletyzmografii całego ciała, oceniono ilościowo zmiany odczynowości skóry i oskrzeli na p-lak-toglobulinę (big) w 3 grupach zwierząt. Grupę pierwszą (I) uczulano, podając big pozajelitowe Grupę drugą (II) uczulano, podając zwierzętom przez 14 dni mleko krowie zamiast wody. Grupę trzecią (III) pojono mlekiem, podając równocześnie świeżą żółć bydlęcą przez zgłębnik do żołądka. Odczyny skóry na big były znamiennie silniej wyrażone u zwierząt z grupy I i III. Wzrost oporów oddechowych na big podaną w inhalacji odnotowano odpowiednio u: 90% (I), 50% (II), 75% (III). Pojawianie się i stopień nasilenia alergicznej nadwrażliwość zależą od drogi i sposobu uczulenia. Podawanie żółci zwiększyło efektywność uczulania drogą pokarmową.