Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Lipidy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach u dzieci otyłych

Autor:
Tamás Decsi, Dénes Molnár, Berthold Koletzko
Język:
EN
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2-3
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
113
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
a-tokoferol, p-karoten, cholesterol, otyłe dzieci, wielonienasycone kwasy tłuszczowe
Czytaj

Artykuł ten podejmuje dyskusję nad możliwym znaczeniem poziomu miażdżycorodnych tłuszczów, cholesterolu i triacyloglicerolu, potencjalnie prooksydacyjnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i an-tyoksydacyjnych witamin, a-tokoferolu i p-karotenu w osoczu otyłych dzieci. Rozważając miażdżycogenne konsekwencje otyłości, należy zauważyć, że odpowienio 1/4 i 1/3 otyłych wykazuje łagodnego stopnia hipercholesterolemię i hipertrójglicerydemię w wieku lat kilkunastu. Wjednym z badań stwierdzono, że zawartość co-6 długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych - które łatwo ulegają oksydacji - jest zwiększona u otyłych dzieci w stosunku do nieotyłych. Odwrotnie, dostępność najważniejszych, rozpuszczalnych w tłuszczach witamin o właściwościach antyoksydacyjnych była znacznie obniżona u otyłych w porównaniu do szczupłych w tym samym wieku, co wykazano w kilkunastu badaniach. Niedobór a-tokoferolu wydaje się być związany ze stopniem hiperinsulinemii na czczo jako wskaźnikiem oporności tkanek na insulinę. Dane przedyskutowane w tym opracowaniu wskazują na to, że zaburzenia homeostazy lipidowej są obecne u otyłych już w młodym w wieku i mogą oni odnieść korzyść z obniżenia zawartości tłuszczu w pożywieniu i zwiększania ilości przyjmowanych, rozpuszczalnych w tłuszczach witamin.