Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Charakterystyka tłuszczów spożywczych dla dzieci

Autor:
Roman Cichon, Andrzej Stołyhwo
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2-3
Strona początkowa:
151
Strona końcowa:
154
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
dzieci, kwasy tłuszczowe, tłuszcze pożywienia, triacyloglicerole, struktura stereospecyficzna
Czytaj

W pracy zwrócono uwagę na znaczenie składu kwasów tłuszczowych i struktury stereospecyficznej triacy-logliceroli w tłuszczu obecnym w pożywieniu dla dzieci. Porównano rozmieszczenie kwasów tłuszczowych w triacyloglicerolach tłuszczu mleka kobiecego, mleka krowiego, smalcu wieprzowego oraz olejów i tłuszczu roślinnego utwardzonego. Smalec okazał się najbardziej podobny do tłuszczu mleka kobiecego pod względem rozmieszczenia kwasu palmitynowego w pozycji sn-2 i nienasyconych kwasów tłuszczowych w pozycjach: sn-1 i sn-3 triacylogliceroli. Omówiono znaczenie struktury stereospecyficznej triacylogliceroli dla procesów trawienia, wchłaniania i metabolizmu kwasów tłuszczowych oraz zagrożenia dla zdrowia dzieci wynikające ze spożycia tłuszczów chemicznie modyfikowanych, w tym utwardzonych.