Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Tłuszcze w mlekach dla niemowląt i w wybranych preparatach leczniczych

Autor:
Anna Stolarczyk
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
1999
Tom:
1
Numer:
2-3
Strona początkowa:
155
Strona końcowa:
160
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
mleka modyfikowane, preparaty lecznicze, tłuszcze
Czytaj

Pokarm matki jest najlepszym pożywieniem dla niemowląt w pierwszych 4-6 miesiącach życia. Skład mleka modyfikowanego do sztucznego żywienia niemowląt jest oparty na wzorcu pokarmu kobiecego, ale w odniesieniu do tłuszczu główne różnice dotyczą zawartości długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCPUFA), proporcji kwasów tłuszczowych i ich struktury, co wpływa na ich wchłanianie. W pracy omówiono rolę LCPUFA, p-palmitynianu i tłuszczów MCT w mlekach dla zdrowych niemowląt i w preparatach leczniczych.