Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Postępy w hepatologii dziecięcej

Autor:
Jerzy Socha, Irena Jankowska, Joanna Pawłowska, Danuta Celińska-Cedro, Jolanta Rujner, Józef Ryżko, Piotr Socha, Elżbieta Świątkowska, Mikołaj Teisseyre, Marek Woynarowski, Małgorzata Woźniak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
18
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
postępy w hepatologii, diagnostyka, leczenie, badania genetyczne
Czytaj

Autorzy przedstawiają postępy w diagnostyce i leczeniu wybranych jednostek chorobowych z zakresu hepatologii dziecięcej. Postęp, jaki dokonał się w zakresie genetyki, immunologii, diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, chirurgii oraz histopatologii, przyczynił się do rozpoznania dotychczas nieznanych chorób wątroby oraz wprowadzenia nowych metod leczenia, m.in. zabiegu przeszczepiania wątroby w przypadku niewydolności tego narządu.