Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena potencjalnej złośliwości polipów gruczolakowatych przewodu pokarmowego u dzieci na podstawie antygenów grupowych krwi Lewis oraz metodą AgNORs

Autor:
Wrzesław Romańczuk, Katarzyna Stęplewska-Mazur, Bogdan M. Woźniewicz
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
19
Strona końcowa:
25
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
polipy gruczolakowate, przewód pokarmowy, antygeny Lewis, metoda AgNORs, dzieci
Czytaj

Polipy gruczolakowate {adenomatous polyps - AP) przewodu pokarmowego u dzieci występują rzadko, jednakże względu na możliwość transformacji rakowej mają duże znaczenie kliniczne. Doświadczenie w prowadzeniu dzieci z AP jest niewielkie. W pracy przedstawiono praktyczne zastosowanie oznaczania antygenów grupowych krwi Lewis (sialowanego-Lea, Lea, Leb, Le" i Ley) oraz barwienia srebrowego metodą AgNORs w ocenie ryzyka zezłośliwienia AP. U dziewczynki z izolowanymi AP żołądka i jelita grubego stwierdzono intensywną i ekstensywną ekspresję antygenów Leb i s-Lea w gruczolakach żołądka oraz antygenu s-Lea w gruczolaku okrężnicy. Jednak liczba jąderek określana metodą AgNORs wahała się od dwóch do czterech, co przemawiało za łagodnym charakterem zmian. W przypadku dziewięcioletniego chłopca z rodzinną polipowatością gruczolakowatą jelit liczba aktywowanych jąderek przekraczała pięć w niektórych gruczolakach, co przy jednoczesnej obecności antygenu Leb w powierzchownych komórkach nabłonkowych i ekstensywnej ekspresji Ley i s-Lea na całej długości krypty przemawiało za niebezpieczeństwem zezłośliwienia. Badania immunohistochemiczne, na podstawie których oceniane jest zachowanie się antygenów układu grupowego krwi Lewis w tkance polipów gruczolakowatych i jednocześnie określana jest liczba aktywowanych jąderek (metodą AgNORs), mogą być pomocne w analizie cytologicznych czynników ryzyka transformacji złośliwej AP.