Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania nietolerancji laktozy u dzieci z IgE-zależną alergią na białka mleka krowiego

Autor:
Halina Woś, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, Bożena Ubik-Wróbel, Maria Szymańska, Anna Maciejowska, Ilona Kopyta
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
34
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nietolerancja laktozy, IgE-zależna alergia na białka mleka krowiego
Czytaj

Spadek aktywności dwusacharydaz w wyniku uszkadzającego działania alergenu pokarmowego na błonę śluzową jelita cienkiego jest opisywany w literaturze, ale brak danych dotyczących częstości jego występowania. Celem pracy jest określenie częstości występowania nietolerancji laktozy u dzieci z IgE-zależną alergią na białka mleka krowiego. Badaniem objęto 50 dzieci w wieku od pięciu miesięcy do 11. r.ż. (średni wiek: 3,4 r.) z rozpoznaną alergią na białka mleka krowiego. Nietolerancję laktozy wykazano u 40% badanych. Występowała ona równie często u dzieci z niedoborem, jak i z prawidłową masą ciała, ale częściej w grupie dzieci starszych (powyżej trzeciego r.ż.). Ze względu na wykazaną w naszych badaniach dość dużą częstość występowania nietolerancji laktozy wydaje się celowe wykonywanie badań diagnostycznych w tym kierunku u dzieci z alergią na białka mleka krowiego.