Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena częstości występowania zakażenia rotawirusowego u dzieci i personelu Państwowego Domu Małych Dzieci we Wrocławiu

Autor:
Tomasz Pytrus, Franciszek Iwańczak
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
38
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
rotawirus, dzieci, zakażenie bezobjawowe
Czytaj

Autorzy oceniali częstość występowania zakażenia rotawirusowego u dzieci oraz personelu Państwowego Domu Małych Dzieci we Wrocławiu. Badanie wykonano u 70 dzieci w wieku od miesiąca do 5,5 r. oraz u 29 osób dorosłych. Biegunkę rotawirusową w ostatnim roku przebyło 22,8% dzieci, u 12,8% stwierdzono zakażenie bezobjawowe. Łącznie w analizowanym okresie zakażenie rotawirusowe rozpoznano u 35,7% dzieci. Najczęściej stwierdzano je na Oddziale I (72,2%). W grupie personelu stwierdzono obecność rota-wirusów u 20,7% osób. We wszystkich przypadkach zakażenie miało przebieg bezobjawowy.