Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Częstość występowania zakażenia Helicobacter pylori u dzieci zdrowych poniżej czwartego roku życia - doniesienie wstępne

Autor:
Katarzyna Przybyszewska, Krzysztof Fyderek, Władysław Bielański
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
42
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, zakażenie, dzieci, mocznikowy test oddechowy
Czytaj

Wprowadzenie: Helicobacter pylori (H.p.) jest jednym z najczęściej występujących drobnoustrojów patogen-nych u człowieka. Do zakażenia dochodzi w dzieciństwie, ale danych epidemiologicznych dotyczących dzieci najmłodszych jest niewiele. Cel pracy: Celem pracy jest ustalenie częstości występowania zakażenia H.p. u dzieci poniżej czwartego r.ż. Materiał i metodyka: Przy użyciu mocznikowego testu oddechowego (13C-UBT) zbadano 56 dzieci w wieku od trzech miesięcy do czterech lat: 26 dziewczynek i 30 chłopców. Wyniki: Zakażenie wykryto u 22 dzieci, co stanowiło 39% badanych, ale u dzieci poniżej drugiego r.ż. zakażenie stwierdzono w 60% przypadków. Wnioski: Oddechowy test mocznikowy jest prostą metodą, która może być używana do diagnostyki zakażenia H.p. u najmłodszych dzieci. Częstość występowania zakażenia H.p. w Polsce wśród dzieci poniżej czwartego r.ż. wydaje się wysoka.