Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenie Helicobacter pylori - nadal aktualny problem diagnostyczny

Autor:
Beata Klincewicz, Wojciech Cichy, Paweł Klincewicz, Iwona Ignyś
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
43
Strona końcowa:
46
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, metody diagnostyczne
Czytaj

Helicobacter pylori (H.p.) to jeden z najbardziej rozpowszechnionych czynników chorobotwórczych przewodu pokarmowego człowieka. Odpowiada on za przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka, predysponuje do choroby wrzodowej, uznany został za karcynogen I klasy. Ze względu na powszechne występowanie zakażenia tym patogenem opracowano szereg metod diagnostycznych. Jak dotąd, nie udało się stworzyć metody łączącej w sobie cechy wysokiej skuteczności oraz szerokiej dostępności. Testy diagnostyczne służące do wykrywania H.p. można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje metody inwazyjne, które wymagają wykonania badania endoskopowego, druga natomiast testy nieinwazyjne. Określono zastosowania poszczególnych metod diagnostycznych.