Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przezskórna endoskopowa gastrostomia. Opis przypadku

Autor:
Grażyna Rowicka, Janusz Książyk, Ewa Sawicka, Halina Gryglicka, Agnieszka Gawecka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
1
Strona początkowa:
47
Strona końcowa:
49
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
przezskorna endoskopowa gastrostomia
Czytaj

Endoskopowo zakładana przezskorna gastrostomia (PEG) jest od 1980 r. standardem postępowania u dzieci wymagających leczenia żywieniowego drogą przetok odżywczych. Opisujemy pacjenta, który urodził się z lewostronną przepukliną przeponową. Głównymi wskazaniami do założenia PEG były słabe przyrosty masy ciała oraz brak odruchu połykania. U dziecka w wieku pięciu miesięcy i z masą 3000 g założono endoskopowo przezskorna gastrostomię. Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym. Nie obserwowano powikłań. Karmienie zostało rozpoczęte po 24 godzinach od założenia gastrostomii. Podczas trzech tygodni obserwacji przyrosty masy ciała były zadowalające. PEG jest dobrze tolerowaną, efektywną i obciążoną niewielkimi powikłaniami metodą leczenia żywieniowego. PEG z powodzeniem może być stosowana już u noworodków oraz u dzieci z niską masą ciała.