Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Błona śluzowa przewodu pokarmowego w stanach nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży

Autor:
Maciej Kaczmarski, Elżbieta Maciorkowska, Janusz Semeniuk
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
233
Strona końcowa:
238
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
alergia przewodu pokarmowego, zmiany morfologiczno-histologiczne stanu zapalnego błony śluzowej przewodu pokarmowego
Czytaj

Wieloaspektowe badania i obserwacje kliniczne, prowadzone u dzieci z nadwrażliwością pokarmową, wykazują, że pierwotny proces alergizacji błony śluzowej przewodu pokarmowego w całości lub na poszczególnych jego odcinkach (żołądek, dwunastnica, jelito grube) nie jest dostatecznie doceniany jako przyczyna stwierdzanych w jego obrębie zróżnicowanych zmian morfologicznych oraz towarzyszących im dolegliwości klinicznych. Celem pracy jest porównawcza ocena zmian morfologicznych i histologicznych w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego u dzieci z nadwrażliwością pokarmową. Ta analiza kliniczno-mor-fologiczna dostarczyła pierwszych przekonujących dowodów na istnienie potencjalnej odpowiedzi przewodu pokarmowego w stanach nadwrażliwości na szkodliwy pokarm. Reakcje te tłumaczą nie tylko częstość objawów klinicznych występujących u najmłodszych dzieci, ale sugerują, że identyczne zmiany mogą powstawać również i w starszym wieku, powodując przewlekłość i nawrotowość objawów, a w szczególności uporczywe bóle brzucha. Na uwagę zasługuje to, że zmiany te cofały się całkowicie po eliminacji szkodliwego pokarmu i prowadziły do ustąpienia dolegliwości klinicznych.