Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Doustne próby prowokacyjne w diagnostyce alergii i nietolerancji pokarmowej

Autor:
Elżbieta Matuszewska, Maciej Kaczmarski, Janusz Semeniuk
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
239
Strona końcowa:
243
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
alergia pokarmowa, diagnostyka, podwójnie ślepa próba kontrolowana placebo
Czytaj

Wprowadzenie: Ze względu na wzrastającą liczbę dzieci z objawami niepożądanej reakcji pokarmowej oraz na trudności diagnostyczne dotyczące tego procesu chorobowego autorzy zwracają uwagę na znaczenie doustnych prób prowokacji pokarmowej w potwierdzeniu tej patologii, niezależnie od patomechanizmu prowadzącego do jej wystąpienia. Cel pracy: Celem pracy była weryfikacja wstępnego rozpoznania nadwrażliwości pokarmowej oraz określenie czasu wystąpienia reakcji biologicznych po spożyciu szkodliwego pokarmu. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 189 dzieci z niepożądaną reakcją pokarmową (122 chłopców i 67 dziewcząt; średnia wieku - 5 lat), które demonstrowały objawy ze strony przewodu pokarmowego (70,4%), skóry (65%), układu oddechowego (40,2%) i oun (13,2%). U dzieci tych rozpoznanie ustalono na podstawie wywiadu osobniczego i rodzinnego, badania przedmiotowego, testów skórnych z natywnymi i komercjalnymi alergenami pokarmowymi oraz badań IgE (IgEs, IgEc) i zastosowano leczniczo dietę eliminacyjną. U wszystkich badanych dzieci wykonano doustną próbę prowokacji. Wyniki: Doustna próba prowokacji pokarmowej potwierdziła istnienie nadwrażliwości pokarmowej u 41,8% badanych. Stwierdzono, że czas reakcji klinicznej od podania alergenu do pojawienia się objawów klinicznych był zróżnicowany; tylko 30 (27,5%) badanych zareagowało natychmiastowymi objawami nietolerancji (do 2 godzin od spożycia ostatniej dawki alergenu). Pozostałe dzieci - 36 (33%) - reagowały typem opóźnionym (do 24 godzin) lub późnym - 43 (39,5%). Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką przydatność doustnych prób prowokacji pokarmowej w rozpoznawaniu alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci.