Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia czynności wątroby w przebiegu ostrych zapaleń żołądkowo-jelitowych o etiologii rotawirusowej

Autor:
Teresa Woźniakowska-Gęsicka, Joanna Kupś, Dorota Sułat-Syncerek, Bogdana Borowska-Rybus
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
245
Strona końcowa:
248
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
rotawirusy, biegunka, uszkodzenie wątroby
Czytaj

Wśród 209 dzieci hospitalizowanych w III Klinice Pediatrii ICZMP w Łodzi z powodu ostrych zapaleń żo-łądkowo-jelitowych u 91 (43,5%) stwierdzono zakażenie HRV, w tym u 24 dzieci zakażenie mieszane - ro-tawirusowo-bakteryjne. Czynność wątroby oceniano na podstawie stężenia bilirubiny, aktywności AIAT, AspAT, GGT, stężenia białka całkowitego i jego frakcji oraz czynników krzepnięcia krwi. Nieprawidłowe wartości wykładników funkcji wątroby stwierdzono u 26 spośród 67 dzieci z zakażeniem HRV oraz u 17 spośród 24 dzieci z biegunką rotawirusowo-bakteryjną. Obserwowane zaburzenia czynności wątroby miały charakter przejściowy, o czym świadczy normalizacja wskaźników biochemicznych po ustąpieniu objawów ostrej biegunki zarówno o etiologii rotawirusowej, jak i mieszanej - rotawirusowo-bakteryjnej. Przeprowadzone badania wskazują na obecność zaburzeń funkcji wątroby w przebiegu zakażeń rotawirusami, co stanowi przesłankę do leczenia uwzględniającego leki hepatoprotekcyjne i dietę.