Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Udział refluksu żołądkowo-przełykowego w etiopatogenezie zespołu ALTE u dzieci

Autor:
Jolanta Wasilewska, Janusz Semeniuk, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
249
Strona końcowa:
252
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
zdarzenia ewidentnie zagrażające życiu (ALTE), wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy (ożp)
Czytaj

Wprowadzenie: Zespół ALTE {apparent life threatening events) to zespół objawów klinicznych, świadczących o wystąpieniu stanu zagrożenia dla życia dziecka. Nie jest jednostką nozologiczną. Może być idiopa-tyczny lub wtórny do innych chorób: infekcyjnych, neurologicznych, kardiologicznych, metabolicznych, urazowych itp. Jedną z opisywanych przyczyn ALTE jest wsteczny odpływ żołądkowo-przełykowy (ożp). Cel pracy: W pracy zbadano częstość występowania ożp u dzieci z zespołem ALTE. Materiał i metodyka: Analizą objęto grupę 1327 dzieci (615 dziewczynek - 46,3%, i 712 chłopców - 53,7%) w wieku do 3 r.ż., które hospitalizowano w III Klinice Chorób Dzieci AM w Białymstoku. U 74 dzieci, na podstawie przeprowadzonej wielokierunkowej diagnostyki różnicowej, rozpoznano zespół ALTE zgodnie z obowiązującą definicją. Wyniki: Pacjenci z zespołem ALTE stanowili 5,6% dzieci do 3 r.ż. hospitalizowanych w Klinice. U 91,9% (68 dzieci) ustalono przyczynę zespołu, a u 8,1% (6 dzieci) rozpoznano idiopatyczny ALTE. Najczęściej rozpoznawano infekcyjne (28,5% - 21 dzieci) i neurologiczne (22,9% - 17 dzieci) podłoże ALTE. Izolowany ożp rozpoznano u 5,4% badanych; znacznie częściej towarzyszył on innym chorobom (28,4%). Wnioski: Wsteczny odpływ żołądkowy może mieć znaczenie w etiopatogenezie stanów zagrożenia życia (zespół ALTE) u dzieci, zarówno jako patologia izolowana, jak i współistniejąca z innymi chorobami.