Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozpoznawanie antygenów Helicobacter pylori przez jednojądrzaste leukocyty krwi obwodowej, izolowane od pacjentów z przewlekłą dyspepsją

Autor:
Agnieszka Jarosińska, Elżbieta Czkwianianc, Magdalena Chmiela, Anna Bajer, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
253
Strona końcowa:
256
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, proliferacja, limfocyty T
Czytaj

W pracy oceniano odpowiedź proliferacyjną na antygeny Helicobacter pylori jednojądrzastych leukocytów krwi obwodowej (PBML), które izolowano od dzieci z dyspepsją. Aktywność proliferacyjną PBML na ogrzane pałeczki H. pylori i ekstrakt glicynowy (EG) oraz lipopolisacharyd (LPS) tych bakterii była niezależna od aktualnego zakażenia H. pylori i nasilała się w obecności IL-2. W pobudzanych całymi bakteriami lub ogrzanym EG hodowlach PBML pacjentów dominowały limfocyty T CD3(+). Wśród PBML osób zakażonych H. pylori wyższy był odsetek limfocytów T CD8(+), co może tłumaczyć przewlekły charakter takich zakażeń, wynikający z udziału tych komórek w nasilaniu reakcji zapalnej oraz w ograniczaniu przez nie rozwoju odporności komórkowej.