Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przypuszczalna rola białka CagA w hamowaniu aktywności limfocytów na drodze apoptozy w zakażeniach wywołanych przez pałeczki Helicobacter pylori

Autor:
Beata Paziak-Domańska, Magdalena Chmiela, Agnieszka Jarosińska, Lech Pokoca, Krzysztof Zeman, Wiesława Rudnicka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
257
Strona końcowa:
259
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, limfocyty T, proliferacja, apoptoza
Czytaj

Poprzednio sugerowano, że produkty genów cagA i vacA Helicobacter pylori mogą stymulować lub hamować proliferację limfocytów T zdrowych dawców niewytwarzających przeciwciał przeciwko H. pylori. Obecnie potwierdzono przeciwproliferacyjne działanie CagA, wykazując całkowite hamowanie transformacji komórek T w obecności fitohemaglutyniny (PHA) przez frakcję cytoplazmatyczną (CF) rodzicielskiego szczepu H. pylori G27 CagA+VacA+ i brak wpływu na odpowiedź blastyczną CF izogenicznego mutanta H. pylori G27 CagA-VacA+. W komórkach hodowanych w obecności CF szczepów H. pylori CagA+ wykazano wczesne, odwracalne zmiany apoptotyczne. Immunosupresyjne działanie CagA H. pylori może być przyczyną przewlekłych zakażeń wywoływanych przez te bakterie.