Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenie Helicobacter pylori - proces zapalny czy alergiczny? Ocena stężenia cytokin błony śluzowej żołądka

Autor:
Elżbieta Maciorkowska, Maciej Kaczmarski, Jarosław Kowalczuk, Andrzej Kemona
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
261
Strona końcowa:
268
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, błona śluzowa żołądka, alergia pokarmowa, cytokiny, dzieci
Czytaj

Przyjmuje się, że wybrane cytokiny odgrywają ważną rolę w patogenezie zapalenia błony śluzowej przewodu pokarmowego w przebiegu zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori). Ich znaczenie w tym procesie chorobowym nie zostało jeszcze poznane. Za cel pracy przyjęto ocenę stężenia wybranych cytokin w błonie śluzowej żołądka u dzieci zakażonych tą bakterią. Uzyskane wyniki porównywano ze stężeniem tych samych cytokin w błonie śluzowej dzieci z alergią pokarmową oraz chorych z grupy odniesienia. Badania obejmowały 97 dzieci w wieku od 6 do 17 lat. U wszystkich chorych, ze względu na główne objawy dys-peptyczne z przewodu pokarmowego, wykonano badanie endoskopowe górnego odcinka, oceniając błonę śluzową makroskopowo i histopatologicznie z uwzględnieniem obecności H. pylori. W pobranych z części przyodźwiernikowej skrawkach błony śluzowej oznaczano stężenie następujących cytokin: IL-2, IL-4, IFN-y, IL-5, IL-8, IL-10, TNF-a. Zastosowano metodę ELISA i standardowe zestawy firmy ENDOGEN (USA). Przeprowadzone badania wykazały wzrost lokalnej produkcji wszystkich badanych cytokin. Stwierdzono znamienne statystycznie różnice w stężeniach IFN-y, IL-2, IL-8 oraz TNF-a u dzieci zakażonych H. pylori i u dzieci z alergią pokarmową.