Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zróżnicowanie odpowiedzi humoralnej na antygeny LewisX w zakażeniach wywoływanych przez Helicobacter pylori u ludzi

Autor:
Magdalena Chmiela, Magdalena Jurkiewicz, Monika Wiśniewska, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
269
Strona końcowa:
271
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, kompleksy immunologiczne Lewisx-anty-Lewisx
Czytaj

Do nasilania reakcji zapalnej w nabłonku żołądka zasiedlonym przez pałeczki Helicobacter pylori mogą przyczyniać się kompleksy immunologiczne (KI), powstające przez wiązanie antygenów Lewis" (Lex) ze swoistymi przeciwciałami. Obecność KI Lex-\gG anty-Le* wykryto wyłącznie w surowicach osób (dorosłych i małoletnich) produkujących IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego wzorcowego szczepu H. pylori. Przeprowadzone badania wskazują na związek między obecnością w surowicach KI Lex-lgG anty-Lex a przewlekłą dyspepsją. Kompleksy takie mogą odgrywać istotną rolę w nasilaniu procesów patologicznych.