Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Stężenia interleukiny 1b i interleukiny 8 w soku żołądkowym i surowicy krwi dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori

Autor:
Leokadia Bąk-Romaniszyn, Lech Pokoca, Krzysztof Zeman, Izabela Płaneta-Małecka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
273
Strona końcowa:
277
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
zakażenie Helicobacter pylori, interleukina ip, interleukina 8
Czytaj

Celem pracy była ocena stężeń wybranych cytokin prozapalnych w soku żołądkowym i surowicy krwi dzieci z zakażeniem H. pylori oraz próba ustalenia ich związku z aktywnością procesu zapalnego błony śluzowej żołądka i przebiegiem klinicznym choroby. Badaniami objęto 20 dzieci w wieku 9-17 lat z zakażeniem H. pylori (10 z chorobą wrzodową dwunastnicy i 10 z zapaleniem błony śluzowej żołądka bez choroby wrzodowej). Oceniano stężenie IL-1 p i IL-8 w soku żołądkowym i surowicy krwi, poziom przeciwciał anty-H. pylori klasy IgG i IgA w surowicy krwi oraz obecność i aktywność zapalenia w wycinkach błony śluzowej żołądka. U dzieci z chorobą wrzodową dwunastnicy stwierdzono znamiennie wysokie stężenia IL-1 p w soku żołądkowym i surowicy krwi i współistniejące aktywne zapalenie błony śluzowej żołądka z naciekiem granulocytarnym oraz obecność przeciwciał anty-H. pylori klasy IgA w surowicy krwi.