Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Skuteczność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA w wykrywaniu zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori

Autor:
Leokadia Bąk-Romaniszyn, Monika Wiśniewska, Karina Malczewska, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka, Magdalena Chmiela
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
279
Strona końcowa:
282
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, serodiagnostyka, Premier Platinum HpSA
Czytaj

Antygeny pałeczek Helicobacter pylori wywołujących choroby żołądka i dwunastnicy ulegają koncentracji wjelicie grubym. Sądzi się, iż ich wykrycie w kale potwierdza aktualne zakażenie H. pylori. Brak takich antygenów w kale osób poddanych leczeniu może być wskaźnikiem eradykacji bakterii. Oceniano przydatność immunoenzymatycznego testu Premier Platinum HpSA (Meridian Diagnostics) w wykrywaniu antygenów H. pylori w kale w monitorowaniu zakażeń wywoływanych przez te drobnoustroje. Znaczna zgodność wyników testu Premier Platinum HpSA z rezultatami badań inwazyjnych potwierdza jego przydatność w se-rodiagnostyce zakażeń H. pylori, chociaż niedostateczna liczba pałeczek H. pylori w nabłonku żołądka może być przyczyną wyników fałszywie ujemnych.