Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie krzyżowych reakcji serologicznych w interpretacji testów ELISA w serodiagnostyce zakażeń Helicobacter pylori

Autor:
Beata Paziak-Domańska, Magdalena Chmiela, Agnieszka Jarosińska, Fedwa A. Majeed, Elżbieta Czkwianianc, Izabela Płaneta-Małecka, Wiesława Rudnicka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
283
Strona końcowa:
286
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pyiori, ELISA, reakcje krzyżowe
Czytaj

Ze względu na powszechność zakażeń Helicobacter pyiori, ich przewlekły charakter i konsekwencje w postaci wrzodów żołądka i dwunastnicy oraz ryzyka rozwoju nowotworów żołądka konieczne jest opracowanie wiarygodnych, nieinwazyjnych testów diagnostycznych. Poprzez absorpcję różnymi bakteriami surowic zawierających przeciwciała przeciwko H. pylori wykazano występowanie reakcji krzyżowych, które mogą utrudnić interpretację testów ELISA. Sugeruje się potwierdzanie wyników dodatnich uzyskiwanych w teście ELISA metodą Western blot.