Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ leczenia eradykującego zakażenie Helicobacter pylori na historię naturalną choroby wrzodowej u dzieci

Autor:
Leokadia Bąk-Romaniszyn, Izabela Płaneta-Małecka, Grażyna Woch, Andrzej Kałużyński, Andrzej Kulig
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2000
Tom:
2
Numer:
4
Strona początkowa:
287
Strona końcowa:
292
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba wrzodowa u dzieci, Helicobacter pylori, leczenie
Czytaj

Celem pracy było prześledzenie wpływu leczenia eradykującego triadą sole bizmutu-amoksycylina-me-tronidazol na przebieg kliniczny choroby wrzodowej dwunastnicy u dzieci. Badaniami objęto 60 dzieci w wieku 4-17 lat z chorobą wrzodową dwunastnicy i zakażeniem H. pylori. Badania wykonywano przed leczeniem, 4 tygodnie, rok i 5 lat po jego zakończeniu. Przed leczeniem u 92% dzieci stwierdzono przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, z rumieniowo-wysiękowymi zmianami w żołądku i dwunastnicy oraz granulowaniem w części przedodźwiernikowej żołądka, u większości aktywne o dużym nasileniu. Po leczeniu uzyskano wygojenie wrzodu u wszystkich dzieci, eradykację H. pylori - u 92%, ustąpienie zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy - u ponad 20%, a u pozostałych - zmniejszenie i modyfikację zapalenia. Po 5 latach w badaniu histologicznym tylko u 6% dzieci stwierdzono zapalenie błony śluzowej dwunastnicy. Nawrót wrzodu wystąpił u 3% badanych, reinfekcja H. pylori - u 5%; wszystkie w pierwszym roku po leczeniu. Zastosowanie leczenia eradykującego Helicobacter pyloriw chorobie wrzodowej dwunastnicy u dzieci umożliwia trwałe wyleczenie wrzodu i zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy i w istotny sposób wpływa na zmianę historii naturalnej choroby wrzodowej.