Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Żywność probiotyczna

Autor:
Maria Bielecka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
27
Strona końcowa:
32
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
probiotyki, żywność, Lactobacillus, Bifidobacterium
Czytaj

Rosnąca wiedza konsumentów na temat znaczenia diety dla zdrowia stymuluje innowacyjny rozwój produktów spożywczych, w tym żywności probiotycznej zawierającej żywe komórki bakterii jako aktywne składniki poprawiające zdrowie i dobre samopoczucie. Skuteczność korzystnego dla zdrowia oddziaływania pro-biotyków jest uwarunkowana czynnikami, takimi jak odpowiednia selekcja szczepów, sposób ich przygotowania, wysoka liczba żywych komórek i potwierdzenie prawidłowości wyboru w odpowiednio przeprowadzonych badaniach klinicznych. Jako probiotyki najczęściej stosowane są bakterie z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium wchodzące w skład naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego. Ich korzystne działanie polega na przywróceniu i zachowaniu naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego, ochronie organizmu przed infekcjami, wzmacnianiu systemu immunologicznego i wspomaganiu funkcji fizjologicznych organizmu. W selekcji probiotycznych szczepów i ich stosowaniu w produkcji żywności probiotycznej istotny jest również aspekt bezpieczeństwa, ograniczający wykorzystanie jelitowych bakterii jako probioty-ków do rodzajów nie wykazujących żadnych cech patogenności. Rozwój probiotyków zmierza w kierunku poznania mechanizmów korzystnego ich oddziaływania na zdrowie człowieka, doskonalenia szczepów metodami inżynierii genetycznej i poszerzenia kierunków ich wykorzystania.