Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie probiotyków i prebiotyków w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit oraz zaburzeń czynnościowych jelita grubego

Autor:
Józef Ryżko
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
55
Strona końcowa:
60
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, czynnościowe zaparcia stolca, zespół drażliwego jelita, probiotyki, prebiotyki
Czytaj

Jednym z elementów odgrywających istotną rolę w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit jest mikroflora jelitowa. W pracy omówiono wyniki badań wskazujących, że racjonalne użycie probiotyków i prebiotyków może być pomocniczym składnikiem terapii tych chorób. W zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego, jak zaparcia stolca i zespół drażliwego jelita istnieją uzasadnione przesłanki przemawiające za stosowaniem bakterii fermentacyjnych oraz składników pokarmowych sprzyjających ich namnażaniu w jelicie.