Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę wapniowo-fosforanową i metabolizm kostny

Autor:
Elżbieta Karczmarewicz, Ewa Skorupa, Roman S. Lorenc
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
63
Strona końcowa:
69
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
prebiotyki, probiotyki, osteoporoza, wapń, BMD
Czytaj

Oligosacharydy, które nie ulegają trawieniu i wchłanianiu w przewodzie pokarmowym, zwane prebiotykami, mają korzystny wpływ na biodostępność i wchłanianie wapnia oraz metabolizm kostny. W badaniach na zwierzętach wykazano pozytywny wpływ nieuiegających wchłanianiu oligosacharydów nie tylko na pozytywny bilans wapniowy, ale również na gęstość minerału kostnego (BMD) i odporność na złamania. Badania z udziałem ludzi są nieliczne. W badaniach krótkoterminowych wykazano pozytywny wpływ oligosacharydów na bilans wapnia u młodych zdrowych mężczyzn i kobiet pomenopauzalnych. Nie ma danych dotyczących wpływu oligosacharydów na metabolizm kostny u ludzi.