Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę u dzieci - systematyczny przegląd piśmiennictwa

Autor:
Jacek Z. Mrukowicz, Hanna Szajewska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
71
Strona końcowa:
77
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
probiotyki, ostra biegunka, leczenie, zapobieganie, systematyczny przegląd piśmiennictwa
Czytaj

Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu i zapobieganiu zachorowaniom na ostrą biegunkę. Sposób wyszukiwania oryginalnych badań: Przeszukiwanie komputerowych baz piśmiennictwa medycznego MEDLINE oraz Cochrane Controlled Trials Register i piśmiennictwa do wyszukanych artykułów. Dobór badań: Metaanalizy i badania z randomizacją, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby z place-bo, dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu lub profilaktyce ostrej biegunki u dzieci. Wyniki: Metaanaliza (10 badań, 731 dzieci) wykazała, że probiotyki (a zwłaszcza Lactobacillus GG) zmniejszają ryzyko utrzymywania się biegunki >3 dni (RR: 0,40; 95% CI: 0,34-0,53) oraz skracają czas jej trwania (różnica średnich ważonych [WMD]: -19,1 h; 95% CI: -24,1 do -14,2), a największy efekt uzyskiwano u chorych na biegunkę rotawirusową(WMD: -24,8 h; 95% CI: -31,8 do-17,9). Ze względu na znaczną różnorodność kliniczną i statystyczną badań dotyczących zapobiegania biegunkom infekcyjnym (4 badania, 853 dzieci) nie można było sformułować jednoznacznych wniosków o skuteczności probiotyków w profilaktyce. Wyniki 2 badań (307 dzieci) sugerują natomiast umiarkowaną korzyść ze stosowania Lactobacillus GG w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią. Wnioski: Wyniki badań klinicznych sugerują skuteczność probiotyków, a zwłaszcza Lactobacillus GG, w leczeniu ostrej biegunki o prawdopodobnej lub potwierdzonej etiologii wirusowej u dzieci i umiarkowane korzyści w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią. Konieczne są jednak dalsze, prawidłowo zaplanowane badania kliniczne obejmujące większą liczbę pacjentów. Dostępne aktualnie dane nie są wystarczające aby ocenić skuteczność probiotyków w zapobieganiu biegunkom infekcyjnym u dzieci.