Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową

Autor:
Piotr Socha, Anna Stolarczyk, Jerzy Socha
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
85
Strona końcowa:
88
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
hipercholesterolemia, hiperlipidemia, synbiotyk, stłuszczenie wątroby
Czytaj

W pracy omówiono najważniejsze badania kliniczne, które w większości wskazują na działanie obniżające stężenie cholesterolu i triacylogliceroli pod wpływem podawania probiotyków i prebiotyków. Przedyskutowano również mechanizmy, przez które możliwy jest wpływ probiotyków i prebiotyków na gospodarkę lipidową. Zwrócono uwagę na metodykę przeprowadzonych badań, które niekiedy prowadzą do przeciwstawnych wniosków.