Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Patofizjologia zaburzeń motoryki przełyku

Autor:
Piotr J. Thor, Roman M. Herman, Janusz Laskiewicz
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
109
Strona końcowa:
115
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
pierwotne zaburzenia motoryki przełyku, patogeneza
Czytaj

Przedstawiono aktualnie uznane i nowe koncepcje patogenezy achalazji, chorób spastycznych przełyku i refluksu żołądkowo-przełykowego. Zwrócono uwagę na rolę odruchów nerwowych w pierwotnych zaburzeniach motoryki przełyku. W tej grupie chorób szczególnie ważne są zaburzenia czucia trzewnego. Przedstawiono również implikacje dla nowych metod leczenia opartych na patogenezie tych chorób.