Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci a idiopatyczne schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym

Autor:
Elżbieta Maciorkowska, Maciej Kaczmarski, Katarzyna Kondej-Muszyńska, Józef Franus
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
122
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, idiopatyczne schorzenia, dzieci
Czytaj

W oparciu o dostępne piśmiennictwo i własne doświadczenia kliniczne autorzy wskazują na możliwość związku zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) u dzieci z objawami klinicznymi, które znajdują lokalizację poza przewodem pokarmowym. Zwraca się uwagę na prawdopodobną etiopatogenetyczną rolę tej bakterii w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym, takich jak: choroba Schónleina-Henocha, autoim-munologiczna trombocytopenia, zespół Sjógrena, niektóre choroby skóry (pokrzywka, trądzik różowaty), bóle głowy, omdlenia, niedokrwistość syderopeniczna oraz zapalenie błony naczyniowej oka. Mechanizmy odpowiedzialne za powyższą manifestację zakażenia H. pylori poza przewodem pokarmowym nie zostały dokładnie poznane, aczkolwiek wiele istotnych zmian morfologicznych w tych schorzeniach dotyczy drobnych naczyń krwionośnych. Wzrasta liczba publikacji opisujących schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym w których potwierdzono infekcję Helicobacter pylori i u których uzyskano poprawę po eradykacji tej bakterii. Spostrzeżenia te należy wykorzystać szczególnie w rozpatrywaniu patogenezy schorzeń uważanych za idiopatyczne.