Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nowe metody w diagnostyce choroby refluksowej

Autor:
Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
123
Strona końcowa:
126
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy, Bilitec 2000, impedancja, choroba refluksową
Czytaj

Współczesne spojrzenie na chorobę refluksową przełyku wymaga uwzględnienia w jej patogenezie nie tylko kwaśnego refluksu żołądkowego, ale także czynników zawartych w żółci, definiowanych jako refluks dwunastniczo-żołądkowo-przełykowy (DGER). W diagnostyce choroby refluksowej złotym standardem jest 24-godzinna pH-metria, jednak jej przydatność w rozpoznawaniu refluksu żółciowego jest ograniczona. Opatentowany w 1990 roku system Bilitec 2000 stworzył możliwość ambulatoryjnego monitorowania DGER w sposób niezależny od pH, z wykorzystaniem metody spektrofotometrycznej. W ostatnich latach do oceny motoryki przewodu pokarmowego wprowadzono także techniki impedancyjne, których zaletą jest możliwość rejestracji zjawisk motorycznych towarzyszących przemieszczaniu się treści refluksowej z jednoczesną oceną jej składu (treść płynna/powietrze).