Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci. Część I. Analiza rodzaju toksyn, postępowania wczesnego i zakresu zmian oparzeniowych

Autor:
Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Toporowska-Kowalska, Zbigniew Kołaciński, Jacek Rzepecki
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
141
Strona końcowa:
146
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
oparzenie chemiczne przełyku, ocena laryngologiczna, badanie endoskopowe
Czytaj

Celem pracy jest ocena przyczyn, okoliczności oraz skutków zatruć środkami o charakterze żrącym u dzieci. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że zatrucia preparatami żrącymi mają u dzieci charakter przypadkowy i wywoływane są przez preparaty o złożonym składzie chemicznym. Analiza przebiegu "pierwszej pomocy", udzielanej przed przyjęciem do szpitala wskazuje na niedostateczną znajomość zasad pomocy przedspecjalistycznej w przypadku spożycia substancji żrących. Podstawową metodą oceny zakresu uszkodzenia przewodu pokarmowego jest badanie endoskopowe, które może być dodatnie zarówno u pacjentów z objawami oparzenia w zakresie jamy ustnej/gardła, jak i niewykazujących zmian w badaniu laryngologicznym.