Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci. Część II. Rola endoskopii w ocenie powikłań wczesnych, odległych i ich leczeniu

Autor:
Ewa Toporowska-Kowalska, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Ewa Kowalska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
147
Strona końcowa:
150
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
oparzenia chemiczne, endoskopia, poszerzanie endoskopowe przełyku
Czytaj

Oparzenia chemiczne należą do rzadkich, lecz głęboko upośledzających rozwój dziecka urazów. Skrajnym powikłaniem oparzenia chemicznego jest rozwój blizny zwężającej światło przełyku. Podstawową metodą oceny zakresu zmian oparzeniowych u pacjentów po zatruciu substancjami żrącymi jest badanie endosko-powe, jednak niektórzy autorzy kwestionują jego niezbędność w każdym przypadku spożycia substancji żrącej. W pracy przedstawiono rolę endoskopii w diagnostyce powikłań wczesnych i odległych oraz ocenę wyników endoskopowego rozszerzania zwężeń przełyku w oparciu o pięcioletnią analizę przebiegu klinicznego chemicznych oparzeń przełyku u dzieci w materiale własnym.