Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Doświadczenie w zastosowaniu okrężnej miotomii przełyku oraz przemieszczeniu żołądka do klatki piersiowej w leczeniu operacyjnym niedrożności przełyku z dużym dystansem

Autor:
Adam Bysiek, Wojciech Górecki, Elżbieta Celmer, Anna Taczanowska, Joanna Palka
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
171
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
niedrożność przełyku, miotomia, przemieszczenie żołądka
Czytaj

Dziesięcioro dzieci z niedrożnością przełyku z dużym dystansem poddano leczeniu w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Krakowie w latach 1988-2001. Miotomię sposobem Livaditis wykonano u siedmiorga dzieci. W grupie tej u pięciorga z nich występowała niedrożność z przetoką przełykowo-tchawiczą dolną. U jednego dziecka wykonano doraźne pierwotne zespolenie przełyku. U pozostałych zaopatrzono przetokę i założono gastrostomię w pierwszej dobie życia. U noworodków bez przetoki przełykowo-tchawiczej nie podejmowano prób doraźnego zespolenia przełyku, gastrostomię wykonywano u nich między 1. a 2. dobą życia. Wiek podczas zabiegu zespolenia przełyku wahał się od 1 doby do 13 miesięcy, masa ciała od 2,7 do 9 kg. U trojga małych pacjentów przemieszczono żołądek do klatki piersiowej. W jednym przypadku wada miała postać niedrożności z przetoką dolną, dziecko zostało przesłane z innego ośrodka z wyłonionym przełykiem na szyi. U pozostałych dwojga dzieci - bez przetoki przełykowo-tchawiczej, operację wykonano po nieskutecznych wielotygodniowych próbach wydłużania przełyku przez mechaniczne rozciąganie górnego i dolnego kikuta. Wiek dzieci podczas operacji wahał się od 21 do 30 miesięcy. Po operacji sposobem Livaditis zmarło dwoje dzieci, żadne z powodu powikłań miotomii przełyku. U wszystkich dzieci, które przeżyły stwierdzano niewielkiego stopnia zwężenie w miejscu zespolenia, które skutecznie rozszerzano. Okres obserwacji dzieci wynosi od 3 do 13 lat. Stan wszystkich z nich jest dobry. Żadne nie wymaga utrzymania gastrostomii, wszystkie zwiększają masę ciała. U dzieci po przemieszczeniu żołądka do klatki piersiowej i wykonaniu zespolenia przełykowo-żołądkowe-go, stwierdzano jedynie niskiego stopnia zwężenie zespolenia, poddające się rozszerzaniu. Przebieg pooperacyjny u dziecka z przetoką szyjną był powikłany porażeniem przepony, chwilową przetoką ślinową w miejscu zespolenia na szyi i zwężeniem. Dziecko zmarło po 5 miesiącach od operacji z powodu powikłań pokrwotocznych. Okres obserwacji dwojga dzieci wynosi 7 lat i 3 miesiące. U obojga proces połykania jest sprawny, następuje prawidłowy przyrost masy ciała. Okrężna miotomia sposobem Livaditis, stanowi bezpieczny sposób wydłużenia górnego odcinka niedroż-nego przełyku i daje dobre efekty odległe. Przeniesienie żołądka do klatki piersiowej jako "druga linia obrony" może być w zależności od preferencji i doświadczenia chirurga metodą z wyboru w leczeniu niedrożności z bardzo dużym dystansem.