Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciężkie zapalenie przełyku ze zwężeniem jako późne powikłanie refluksu żołądkowo-przełykowego po operacji przetoki przełykowo-tchawiczej i atrezji przełyku - opis przypadku

Autor:
Andrzej Wędrychowicz, Małgorzata Sładek, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Krzysztof Fyderek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
173
Strona końcowa:
176
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
atrezja przełyku, przetoka przełykowo-tchawicza, refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie przełyku, zwężenie przełyku
Czytaj

Przedstawiamy przypadek 13-letniej dziewczynki po operacji atrezji przełyku z przetoką przełykowo-tchawi-czą w okresie noworodkowym, która zgłosiła się z powodu występujących od 3 lat odbijań, ślinotoku oraz czkawki. Na podstawie badania scyntygraficznego rozpoznano refluks żołądkowo-przełykowy. W wykonanym badaniu gastroskopowym z oceną histopatologiczną wycinków stwierdzono znacznego stopnia zmiany zapalne w górnej części przełyku z cechami dysplazji (przełyk Barretta) oraz zwężenie przełyku w części środkowej, uniemożliwiające przejście gastroskopu. W leczeniu zastosowano blokery pompy protonowej oraz rozszerzania przełyku rozszerzadłami rtęciowymi typu bougie. W kontrolnym badaniu gastroskopowym stwierdzono regresję zmian zapalnych w górnej części przełyku i uwidoczniono zmiany zapalne w przełyku poniżej zwężenia oraz w żołądku i dwunastnicy. Obecnie u dziewczynki kontynuowane jest przewlekłe leczenie blokerami pompy protonowej oraz zabiegi rozszerzania przełyku.