Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Niedożywienie białkowo-kaloryczne u dzieci - nowe elementy w patofizjologii

Autor:
Andrzej Marek, Krzysztof Marek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
193
Strona końcowa:
197
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
niedożywienie, patofizjologia, dzieci
Czytaj

Niedożywienie białkowo-kaloryczne (nb-k) jest poważnym problemem zdrowotnym dotyczącym dzieci nie tylko z krajów rozwijających się. Również w krajach rozwiniętych nb-k nierzadko stanowi element obrazu klinicznego schyłkowych stanów wielu schorzeń przewlekłych, jak również stanów ostrych przebiegających z nasileniem katabolizmu. Powodując w wielu narządach zaburzenia strukturalne i czynnościowe, ogranicza ich wydolność, stając się przyczyną zróżnicowanych konsekwencji - upośledza rozwój dziecka, redukuje możliwości obronne ustroju, zwłaszcza swoistą komórkową odpowiedź immunologiczną, jest przyczyną wielogruczołowej dysfunkcji hormonalnej, powoduje liczne nieprawidłowości metaboliczne, obniżając podstawową przemianę materii, ograniczając wiele procesów anabolicznych i nasilając reakcje katabolicz-ne, zmienia farmakokinetykę wielu leków, zmuszając do modyfikowania sposobu ich stosowania a zakłócając homeostazę oksydacyjno-antyoksydacyjną nb-k staje się przyczyną dysfunkcji wielu narządów. W pracy przedstawiono poglądy na temat klasyfikacji nb-k oraz nowe, poznane w ostatnim 10-leciu, elementy patofizjologii nb-k, z uwzględnieniem jego niekorzystnego wpływu na przebieg schorzenia podstawowego, któremu towarzyszy.