Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ekoterapeutyki a nieswoiste zapalenia jelit

Autor:
Andrzej Grzybowski, Elżbieta Trafalska, Krystyna Grzybowska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
431
Strona końcowa:
434
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
nieswoiste zapalenia jelit, mikroflora jelitowa, probiotyki
Czytaj

Mikroflora jelitowa odgrywa istotną rolę w patogenezie nieswoistych zapaleń jelit (n.z.j.). Badania kliniczne i laboratoryjne podkreślają znaczenie bakterii jelitowych w rozwoju reakcji zapalnej w przebiegu wymienionych schorzeń. Powyższa reakcja zapalna jest związana z zaburzeniem równowagi pomiędzy florą patogen-ną a fizjologiczną. Suplementacja diety preparatami zawierającymi probiotyki przywracając równowagę w ekosystemie jelitowym, jest istotnym elementem profilaktyki i terapii n.z.j. Badania kliniczne wskazują na efektywność bakterioterapii u pacjentów z zapaleniem zbiornika typu „pouch" oraz u pacjentów uczulonych na sulfasalazynę i mesalazynę. W stabilnym przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, stosowanie probiotyków jest równie skuteczne jak metody konwencjonalne (podobna częstość nawrotów, zbliżony czas utrzymywania się remisji).