Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: 24-godzinna pH-metria przełyku u dzieci: metodyka, wskazania, ograniczenia

Autor:
Jarosław Kwiecień, Krzysztof Fyderek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
441
Strona końcowa:
444
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
pH-metria, choroba refluksowa przełyku, dzieci
Czytaj

24-godzinna pH-metria przełyku jest jedną z najważniejszych technik badawczych w diagnostyce choroby refluksowej przełyku. Podstawową zasadą badania pH-metrycznego jest zapis wartości pH poprzez we-wnątrzprzełykową elektrodę, podłączoną do zewnętrznego rejestratora danych. Istnieje wiele wskazań do wykonania monitorowania pH w przełyku. 24-godzinna pH-metria jest wskazana w diagnostyce pacjentów podejrzewanych o atypową postać choroby refluksowej przełyku, u pacjentów, u których rozważany jest zabieg operacyjny antyrefluksowy, jak również u chorych po zabiegu chirurgicznym, w celu oceny efektów leczenia. Monitorowanie pH w przełyku jest również wskazane u pacjentów z typowymi objawami refluksu żołądkowo-przełykowego, jeżeli te objawy nie ustępują pomimo typowego leczenia antyrefluksowego. Autorzy szczegółowo opisują metodologię badania pH-metrii przełyku. Dyskutowane są wady i zalety tej metody badawczej. Autorzy podkreślają, że mimo relatywnie wystandaryzowanej metodologii badania, nadal istnieje wiele kontrowersji w zakresie interpretacji klinicznej danych uzyskanych z zapisów pH-metrycz-nych. Ocena zapisu pH-metrycznego zawsze powinna być dokonywana razem z analizą stanu klinicznego pacjenta i z uwzględnieniem wyników innych wykonanych badań.