Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przydatność oznaczania elastazy-1 w stolcu w różnicowaniu pomiędzy pierwotną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki a zaburzeniami wchłaniania jelitowego

Autor:
Jarosław Walkowiak, Artur Radziemski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2002
Tom:
4
Numer:
4
Strona początkowa:
445
Strona końcowa:
448
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
zewnątrzwydzielniczą funkcja trzustki, niewydolność zewnątrzwydzielniczą trzustki, choroby przewodu pokarmowego, zespół złego wchłaniania, celiakia, elastaza-1 w stolcu
Czytaj

Najwyższą czułością i specyficznością w ocenie zewnątrzwydzieiniczej funkcji trzustki cechują się testy bezpośrednie, jednak ich praktyczne znaczenie w pediatrii jest ograniczone. Spośród testów pośrednich, ze względu na nieinwazyjność oraz wysoką czułość i specyficzność oceny funkcji trzustki, najprzydatniejsze wydają się być testy oceniające stężenie/aktywność enzymów trzustkowych w stolcu, a wśród nich trzustkowa elastaza-1. Stwierdzono jednak ograniczoną przydatność oznaczania elastazy-1 w stolcu w chorobach przewodu pokarmowego. Obniżona specyficzność testu występuje w przypadku ostrej biegunki oraz chorób przebiegających z zanikiem śluzówki (celiakia i wtórne zespoły złego wchłaniania), natomiast nie stwierdza się jej u pacjentów z alergią pokarmową bez cech enteropatii. U chorych z ostrą biegunką, wraz z normalizacją liczby i konsystencji stolców, specyficzność testu jest ponownie wysoka. Pomiar stężenia elastazy-1 w stolcu nie może służyć do wstępnego różnicowania pomiędzy pierwotną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki a wtórnymi zaburzeniami wydzielania trzustkowego, ponieważ u chorych z zanikiem śluzówki jelita cienkiego stężenia elastazy-1 mogą być obniżone niezależnie od pierwotnej przyczyny. W tej sytuacji, dla wiarygodnej oceny funkcji zewnątrzwydzieiniczej trzustki należy określić stężenie elastazy-1 w stolcu po regeneracji śluzówki jelita cienkiego.