Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ karmienia naturalnego na częstość występowania astmy oskrzelowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Autor:
Halina Woś, Zenon Cholewa, Grzegorz Brożek
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
27
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
karmienie naturalne, astma oskrzelowa, dzieci szkolne
Czytaj

Wprowadzenie: Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na wzrost częstości występowania astmy oskrzelowej. Za rozwój chorób o podłożu atopowym są odpowiedzialne zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe (w tym także sposób odżywiania). Cel pracy: Ustalenie, czy astma i inne choroby alergiczne pozostają w związku z przebytym karmieniem naturalnym. Materiał i metodyka: Badanie o charakterze epidemiologicznym obejmujące kwestionariusz, badanie pediatryczne i alergologiczne (testy skórne) przeprowadzono w grupie 867 dzieci 7-8-letnich z terenu powiatu mikołowskiego. Wyniki: Żywienie naturalne było prowadzone u 69,3% obserwowanych dzieci. Astmę oskrzelową rozpoznano u 39 (4,8%) badanych. Ujawniono malejącą wraz z czasem karmienia naturalnego częstość rozpoznania astmy. Niestwierdzono statystycznie znamiennych różnic pomiędzy częstością występowania schorzeń alergicznych w zależności od sposobu karmienia, poza 2-krotnie częstszym występowaniem alergicznego zapalenia spojówek u dzieci żywionych naturalnie. W tej jednak grupie stwierdzono mniejsze ryzyko (OR) występowania uczuleń na pokarmy i objawów bronchospostycznych, natomiast większe - wyprysku alergicznego (związane dodatkowo z długością karmienia). Wnioski: Karmienie naturalne, trwające co najmniej 6 miesięcy, zdaje się zmniejszaa ryzyko występowania astmy wieku dziecięcego, nie ujawnia natomiast odczuwanej roli w stosunku do ryzyka występowania innych chorób o podłożu alergicznym. Ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry zwiększa się wraz z przedłużonym czasem karmienia naturalnego.