Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Próba oceny wpływu diety eliminacyjnej na stężenie aminokwasów w osoczu u niemowląt z alergią pokarmową

Autor:
Barbara Kamer, Renata Pasowska, Stefania Grałek, Jolanta Raczyńska, Edward Jabłoński
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
29
Strona końcowa:
33
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
aminokwasy, alergia pokarmowa, dieta bezmleczna, niemowlęta
Czytaj

W pracy przedstawiono stężenia aminokwasów w osoczu krwi u niemowląt z IgE zależną alergią na białka mleka krowiego przed i po leczeniu dietą eliminacyjną. Zaobserwowano wzrost stężenia tyrozyny i izoleu-cyny u 19,2%, a obniżenie glutaminy, histydyny i alaniny u około 25% oraz glicyny i tyrozyny u około 1/5 badanych dzieci. Wydaje się, że stwierdzane różnice mogą bya związane z różnym składem aminokwasowym stosowanych mieszanek.