Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki a żywienie

Autor:
Natalia Kobelska-Dubiel, Wojciech Cichy
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
1
Strona początkowa:
35
Strona końcowa:
41
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
trzustka, czynność zewnątrzwydzielnicza, morfologia, żywienie, regeneracja
Czytaj

W pracy przedstawiono aktualne dane dotyczące wpływu różnego składu diety na wielkość trzustki oraz zmiany ilościowe i jakościowe w zakresie stężeń produkowanych enzymów i zmiany histologiczne tego narządu. Część prezentowanych wyników badań została uzyskana w pracach eksperymentalnych, a podana i zamieszczona w opracowaniu w celu poszerzenia wiedzy patofizjologicznej i lepszego zrozumienia modulacyjnego wpływu pokarmu na funkcjÍ zewnątrzwydzielniczą trzustki. Omówiono trzy fazy popokarmowej sekrecji trzustkowej oraz zmianę profilu czynności zewnątrzydzielniczej trzustki przy przejściu z karmienia piersią (mleko i płyny) na dietę bezmleczną (pokarmy stałe). Przedstawiono pokarmowe inhibitory proteazy i alfa-amylazy. Opisano zmiany morfologiczne i czynnościowe narządu w stanach nieprawidłowego odżywienia (głodzenie, jadłowstręt psychiczny, niedożywienie). Przedyskutowano teoretycznie możliwy wpływ pokarmu na nie w pełni jeszcze poznane procesy regeneracyjne trzustki u ludzi.