Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Patologia i klinika nowej formy zapalenia jelita grubego u dzieci

Autor:
Jan Józefczuk, Bogdan Woźniewicz, Wrzesław Romańczuk
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
151
Strona końcowa:
156
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
niespecyficzne zapalenia jelita grubego, "piankowate" zapalenie jelita grubego, dzieci
Czytaj

Do grupy niespecyficznych chorób zapalnych jelita grubego u dzieci należą liczne przewlekłe dysfunkcje jelita, w większości przypadków niezwiązane z infekcjami bakteryjnymi czy wirusowymi, a które manifestują się nawracającymi bólami brzucha, którym towarzyszy oddawanie stolców o zmiennej konsystencji, często z domieszką śluzu. Niekiedy wiodącymi objawami klinicznymi są dolegliwości wskazujące na alergiczną przyczynę choroby. W badaniu endoskopowym najczęściej ujawnia się obecność licznych granulacji błony śluzowej jelita grubego, którym towarzyszy przekrwienie i zwiększona krwawliwość śluzówki. Zazwyczaj nie stwierdza się owrzodzeń, nadżerek i(lub) tworów polipowatych. W badaniach mikroskopowych obserwuje się powierzchowne zapalenie jelita grubego z przewagą limfocytów, plazmocytów, eozynofilii, rzadziej makrofagów, a niekiedy dominująca jest proliferacja grudek chłonnych. Wlatach 1994-2001 obserwowaliśmy grupę 81 dzieci z dysfunkcją jelita grubego, u których charakterystycznym objawem mikroskopowym było występowanie w blaszce właściwej błony śluzowej jelita grubego olbrzymich, piankowatych makrofagów tkankowych - histiocytów. Charakteryzowały się one jasną cytoplazmą, a ich liczba wahała się od kilku do kilkunastu w polu widzenia. Ich obecność sugerowała rozpoznanie układowej choroby spichrzeniowej typu Niemanna-Picka, Gauchera, gangliozydozy czy choroby Whipple'a. Niekiedy traktowano je mylnie jako komórki zwojowe widywane w neuronalnej dysplazji jelita. Zastosowanie do badań mikroskopu elektronowego i metod immunocytochemicznych pozwoliło ostatecznie wykluczyć ww. jednostki chorobowe, a przypadki chorobowe zaliczyć do grupy niespecyficznych zapaleń jelita grubego charakteryzujących się mobilizacją makrofagów (tzw. foamy cell colitis - FCC).