Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wstępna ocena zmian obserwowanych w patologii tarczycy u dzieci w okresie dojrzewania po wprowadzeniu nowego modelu profilaktyki jodowej w Regionie Poznańskim. Doniesienie wstępne

Autor:
Maciej Bączyk, Marek Ruchała, Maciej Gembicki, Jerzy Sowiński
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
167
Strona końcowa:
170
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
profilaktyka jodowa, autoimmunizacja, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy
Czytaj

Celem pracy było wstępne ustalenie zmian w patologii tarczycy, jakie nastąpiły po wprowadzeniu obligatoryjnego modelu jodowania soli, w grupie dojrzewającej młodzieży (między 13 a 17 rokiem oycia) w Regionie Poznańskim. Analizą objęto łącznie 588 dzieci, głównie z podmiejskich okolic Poznania, o proporcjonalnym rozkładzie płci i wieku (342 badanych w roku 1993 i 246 w latach 2001 -2002). U wszystkich dzieci wykonano USG tarczycy, oceniono jodurię oraz oznaczono hormony tarczycy, TSH i poziomy przeciwciał przeciwtarczycowych. Stwierdzono znaczny spadek ilości wola (z 34% do 12%), oraz znaczny wzrost jodurii (mediana wzrosła z 49 do 92 ug/L). Zwiększeniu uległ odsetek tarczyc o niejednorodnej, obnioonej echogenności, przy podobnej ilości zmian guzkowych i torbielowatych. Częściej stwierdzano takoe podwyoszone miano przeciwciał przeciwtarczycowych, ale nieprawidłowe wyniki hormonalne wykryto tylko u 6 dzieci. Nie stwierdzono wyraünej korelacji między wyoszymi poziomami jodurii a obecnością przeciwciał. Stosowana obecnie profilaktyka jodowa nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu zapotrzebowania na jod u dzieci wokresie dojrzewania i intensywnego wzrostu. Mimo tendencji do wzrostu przypadkówz podwyoszonymi mianami przeciwciał przeciwtarczycowych, nie zaobserwowano wyraünego nasilenia zachorowań na autoimmunologiczne choroby tarczycy, ale dalsza intensyfikacja profilaktyki jodowej, której korzyści są niezaprzeczalne, mooe okresowo podwyższyć odsetek rozpoznań zapalenia tarczycy.