Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ciężka postać enteropatii wysiękowej u 5-miesięcznego niemowlęcia

Autor:
Grażyna Swincow, Grażyna Mierzwa, Barbara Tyczyńska-Hoffmann
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
185
Strona końcowa:
187
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
enteropatia wysiękowa, jelitowa ucieczka białka, niemowlę
Czytaj

Enteropatia wysiękowa jest pierwotnym lub wtórnym zaburzeniem prowadzącym do utraty białek do światła przewodu pokarmowego, hipoproteinemii i obrzęków. Przedstawiamy przypadek niemowlęcia, u którego w 5 miesiącu oycia ujawnił się obraz cięokiej enteropatii wysiękowej z uogólnionymi obrzękami i przesiękami do jam ciała w następstwie znacznej hipoproteinemii. Obecność wykładników stanu zapalnego, obrzęk i pogrubienie fałdów jelitowych, obecność intensywnych nacieków zapalnych z komórek jednoją-drzastych z obrzękiem kosmków w badaniu histopatologiczym, poprawa stanu ogólnego, ustąpienie obrzęków, normalizacja wyników gospodarki białkowej i elektrolitowej w wyniku zastosowanego leczenia, wskazują na tło infekcyjne.