Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Późno rozpoznana postać brzuszna mukowiscydozy u 3-miesięcznego niemowlęcia

Autor:
Agnieszka M. Chrobot
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
3
Strona początkowa:
189
Strona końcowa:
191
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
mukowiscydoza, diagnostyka
Czytaj

W pracy przedstawiono historię niemowlęcia, u którego dopiero w trzecim miesiącu życia rozpoznano postać brzuszną mukowiscydozy. Przed postawieniem właściwego rozpoznania było trzykrotnie hospitalizowane w oddziale chirurgicznym z powodu niedrożności przewodu pokarmowego, w pierwszym dniu życia operowane z powodu niedrożności, w czwartym tygodniu życia z powodu przerostowego zwężenia odźwiernika. Niedożywienie i hipoalbuminemia były powodem przekazania dziecka do Kliniki, gdzie rozpoznaliśmy mukowiscydozę. Wykładniki biochemiczne uszkodzenia hepatocytów oraz cechy cholestazy stwierdzono u pacjenta w 13 tygodniu życia. Znajomość gastroenterologicznych objawów mukowiscydozy zdecydować może o bardzo wczesnym jej rozpoznaniu, co posiada istotne znaczenie dla dalszego rokowania i wczesnego leczenia.