Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Alergia IgE-zależna u dzieci a przewlekłe zaparcia stolca z wyraźnie przedłużonym czasem pasażu jelitowego

Autor:
Wrzesław Romańczuk, Radosława Czosnek, Artur Bijoś
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
201
Strona końcowa:
205
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
alergia IgE-zależna, czas tranzytu jelitowego, zaparcia, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Uważa się powszechnie, że szczególnego zainteresowania wymagają pacjenci z zaparciami czynnościowymi (z.s.) z wyraźnie wydłużonym pasażem w całym jelicie grubym. Dotychczas nie poznano mechanizmów powodujących tę postać z.s. W patogenezie z.s. coraz częściej podkreślane jest znaczenie alergii pokarmowej. Reakcje alergiczne mogą powodować wydłużenie tranzytu jelitowego (c.t.t. - colonic transit time). Cel pracy: Analiza porównawcza pacjentów z alergią IgE-zależną leczonych z powodu z.s. o prawidłowym i z wyraźnie przedłużonym c.t.t. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 203 pacjentów w wieku 1,01-18,06 lat. Do oceny c.t.t. użyto 6-dniowej metody Hintona. U 64 dzieci (>1/3 całej grupy) c.t.t. wyniósł ponad 100 godzin (grupa A), u pozostałych 139 - nie przekroczył 66 godz. (grupa B). Ocenie poddano objawy kliniczne, badania antropometryczne, laboratoryjne (m.in. stężenia t-IgE i as-IgE we krwi, testów skórnych prick) oraz rektoskopii, ultrasonografii jamy brzusznej i manometrii anorektalnej. Wyniki: Dzieci z grupy A były gorzej odżywione (p<0,05) i częściej występowało u nich popuszczanie kału (p<0,01). W tej grupie w badaniach dodatkowych znacznie częściej ujawniono patologię końcowego odcinka jelita grubego pod postacią poszerzonej odbytnicy, podwyższonych progów czucia odbytniczego oraz nieprawidłowej, paradoksalnej reakcji obkurczania się zwieraczy odbytu podczas próby defekacji (p<0,01). Nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych pomiędzy analizowanymi grupami w odniesieniu do parametrów sugerujących udział alergii IgE-zależnej w patogenezie z.s. o wyraźnie przedłużonym c.t.t., chociaż zaparciom tym towarzyszyło wyższe średnie stężenie t-IgE (250,23±442,79 vs. 185,9±358,87 IU/ml, p=0,13) i częstsza obecność swoistych-antygenowo przeciwciał IgE w surowicy krwi (32,81 % vs. 22,3%; p=0,13). Wnioski: W patogenezie z.s. o wyraźnie przedłużonym c.t.t. mechanizmy IgE-zależne nie wydają się odgrywać bardziej istotnej roli niż w z.s. o prawidłowym c.t.t.