Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na motorykę przełyku u dzieci bez odpływu żołądkowo-przełykowego

Autor:
Elżbieta Jarocka-Cyrta, Mirosława Uścinowicz, Janusz Semeniuk, Maciej Kaczmarski
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2003
Tom:
5
Numer:
4
Strona początkowa:
217
Strona końcowa:
220
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
Helicobacter pylori, motoryka przełyku
Czytaj

Wprowadzenie: Wyniki badań sugerują, że zakażenie Helicobacter pylori (H. pylori) zmniejsza częstość występowania odpływu żołądkowo-przełykowego. Cel pracy: Ocena wpływu zakażenia H. pylori na motorykę przełyku u dzieci bez odpływu żołądkowo-przełykowego. Pacjenci i metody: Badania przeprowadzono u 24 dzieci z zakażeniem H. pylori i wykluczonym odpływem żołądkowo-przełykowym. Badanie manometryczne przełyku wykonano u każdego dziecka dwukrotnie: przed leczeniem i po skutecznej eradykacji. Wyniki: Nie stwierdzono zmian napięcia dolnego zwieracza przełyku przed i po leczeniu. U pacjentów z zakażeniem H. pylori amplituda fal perystaltycznych z górnego i środkowego odcinka przełyku była wyższa w porównaniu do stanu po leczeniu. Wnioski: Niższa amplituda fal perystaltycznych przełyku obserwowana przez nas u pacjentów po eradykacji H. pylori może przyczyniać się, obok innych mechanizmów, do częstszego występowania odpływu żołądkowo-przełykowego u pacjentów po skutecznym leczeniu zakażenia.